Profil Pimpinan

Drs. Amril Y, M.M

Ketua STES Manna Wa Salwa

Ahmad Lutfi, M. Pd

Wakil Ketua I (Bidang Akademik dan Sarana Prasarana)

Zakaria Aziz, M. Pd

Wakil Ketua II (Bidang Kemahasiswaan, Humas, Alumni, dan Kerjasama)

Adi Prawira, M. Pd. E

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Yunimar, S.E.I., M. Sy

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Reni Febrina, S.E., M.M

Ketua LPM STES Manna Wa Salwa

Nasfi, S.E., M.M., M.E., CRBD.

Ketua LP2M STES Manna Wa Salwa